PROJEKT ÅRLIGA

VÅRA årligen
återkommande projekt

PROJEKT ÖSKARET

ÖSKARET

Vår lokala tidning utkommer
två gånger per år.
Vårnumret i början av juni och Vinternumret i början av dec.

Turistkartan

PROJEKT KARTA

TURISTKARTAN

Kartan baseras på Lantmäteriets karta med pålagda stigar och cykelvägar

Återvinningsstationen Blidö IP

PROJEKT MILJÖ

ÅTERVINNINGEN

Ett projekt i samarbete med
Blidö IF och Kommunen

MINDRE PROJEKT

Övriga pågående

  • Bevara Almvik

  • Stämmarsunds brygga

  • LEA - Lokal Ekonomisk Analys