Blidöbygden - Utveckling i Samverkan (BUS)

står för ett nätverk av företag, föreningar, nätverk och enskilda personer
Juridiskt en förening registrerad för arbetsgivaravgifter och moms hos Skatteverket med org nr 802445-3741


BUS STÖDJER specifika PROJEKT I VÅR BYGD

- Samverkan med kommunen och FTI gällande anläggningen av återvinningsstationen på Blidö IP
- Projektledning vid renoveringen av Stämmarsunds Ångbåtsbrygga
- Samverkan med flera intressenter om Mötesplats Almvik

- Lokal information gällande Vägverkets planer på linfärja mellan Yxlan och Blidö

Återkommande årliga projekt

Öskaret är vår lokala tidning som utkommer två gånger om året.
Den finns att köpa i våra butiker på ön eller beställa direkt av BUS.

Turistkartan är en efterfrågad karta som har kompletterats med cykelvägar o gångstigar.
Den finns att köpa i våra butiker på ön eller beställa direkt av BUS.

Mötesplats Almvik, blidö

Vår kanske viktigaste mötesplats i bygden!
Här firar vi Valborg, Midsommarfirande och Julmarknad.

En förening för bevarande och underhåll av bryggan.
Ett medlemskap gör det möjligt att i framtiden underhålla bryggan.


Blidöbygden – Utveckling i Samverkan (BUS)

står för ett nätverk av företag, föreningar, nätverk och enskilda personer
Juridiskt en förening registrerad för arbetsgivaravgifter och moms hos Skatteverket med org nr 802445-3741
BUS – Bärande principer för verksamheten

  • Föreningen är en ideell förening utan politiska eller religiösa bindningar
  • Föreningens ändamål är att genom samverkan mellan lokala aktörer aktivt medverka till en positiv och hållbar utveckling av Blidöbygden baserad på en balans mellan ett bevarande av den unika skärgårdsmiljön samt skärgårdskulturen och skapa förbättrade livsvillkor för boende, näringsliv och andra intressenter som bor och verkar inom bygden. 
  • Föreningen skall arbeta aktivt för att skapa en konstruktiv dialog med kommunen där föreningen i särskilda sammanhang kan verka som remissorgan och samla bygdens synpunkter och uppfattningar i för bygden gemensamma frågor.
  • Föreningen samverkar med lokala föreningar och andra aktörer samt vid behov med kommunen, Länsstyrelsen och andra myndigheter eller organisationer.
  • Verksamheten bedrivs i form av projekt med huvudsakligen ideella insatser.
  • Föreningen ska inte aktivt påverka eller engagera sig i de lokala föreningarnas verksamhet men på begäran kunna bistå med råd och stöd i olika insatser.
  • Föreningens tidskrift – Öskaret – ska genom reportage om företag, verksamheter, händelser och personporträtt spegla livet i bygden och bidra till att skapa samhörighet och lojalitet.
  • Föreningens hemsida – www.blidbygden.se – skall vara en portal med övergripande information om bygden samt länkar till lokala företag och föreningar, där dessa själva utvecklar egen relevant information. Hemsidan skall också innehålla ett kalendarium där de olika lokala föreningarna kan ange sina möten och evenemang.
  • Föreningens Facebooksida – @BlidöbygdenUtvecklingiSamverkan skall nyttjas för att sprida kortfattad aktuell information om föreningens verksamhet samt aktuella händelser av större intresse för bygdens befolkning.

Informationsmöte 2023-03-18

Det var runt 90 personer som kom till Bygdegården för att ta del av vad som händer på våra öar. Ordförande Lennart Fridh hälsade välkommen, Fred Rosenthal berättade om BUS och vad som händer i bygden.  Planerna med Blidö-färjan skapade debatt att en eldriven färja passar bygden bäst. Göte Lagerkvist berättade om Almvik och samarbetet med kyrkan, Blidö Bio är igång och Hembygdsgården är igång med bl a tunnbrödsbakning. 

BUS-Infomöte 2023-03-18.pdf