Blidöbygden - Utveckling i Samverkan (BUS)

står för ett nätverk av företag, föreningar, nätverk och enskilda personer
Juridiskt en förening registrerad för arbetsgivaravgifter och moms hos Skatteverket med org nr 802445-3741

Föreningshuset i Almvik

Välkommen till MÖTESPLATS Almvik lördag 14 oktober 2023

Tycker du också att vi ska vårda o sköta Auroraängen för kommande arrangemang, kom då till Almvik mellan
10.15 - 15.00! Korvgrillning, kaffe o smörgås.
Ta med egna: 4-hjulingar – kärror - röjsågar – yxor – krattor

Ett arrangemang av  BUS ”Blidöbygden - Utveckling i Samverkan” i samarbete med:  Blidö gårds byalag, 
Blidö Sockens Hembygdsförening, Blidö IF,
Blidö församling och intresserade från bygden!

Skötselgänget april 2023

Vi Grillar korv och bjuder på kaffe

En tradition har det blivit, med korvgrillning och kaffeservering

Skötselpatrullen

En välbehövlig paus i arbetet att hålla Almvik och Auroraängen snygg.

Auroraängen

Snyggt och prydligt ser det ut efter skötseln.

Historiken över Almvik

Almviks föreningshus och Auroraängen
Auroraängen fick sitt namn för ca 200 år sedan när den dåvarande ägaren baron Carl Erik Lagerheim insåg skönheten i området och döpte det efter sin yngsta dotter Aurora.
På 1920-talet förvärvades Auroraängen av Ester Alm.
1941 bildades Stiftelsen Blidö församlingshem.
Efter Ester Alms bortgång 1943 sålde hennes dödsbo fastigheten Blidö 1:31, dvs Auroraängen, för 3.600:- till stiftelsen.
I köpekontraktet för köpet angavs:
”Köparen äger ej rätt att avhända sig fastigheten helt eller delvis utan den skall för framtiden nyttjas för ändamål, som överensstämmer med de stadgar, som nu gälla för stiftelsen Blidö församlingshem”.
1949 inköptes några av Kronans baracker och dessa invigdes 1950 som Blidös församlingshem av biskopen Algot Anderberg.
1985 överlämnade stiftelsen fastigheten Blidö 1:31, som gåva, till Blidö församling. Skälet till överlämnandet var att Svenska kyrkans centralråd (som varit stiftelsens tillsynsmyndighet) skulle uppgå i Svenska kyrkans centralstyrelse, vilken inte ville vara tillsynsmyndighet för stiftelser.
Blidö församling är fortfarande (år 2021) lagfaren ägare till fastigheten.
BLIDÖ, 1:31
Kommun: Norrtälje
Beräknad area: 56 474 m2
Ägare: Blidö Församling
Plats: Vid Almviks ångbåtsbrygga

Ängens skönhet fick bestå ända fram till mitten av 1900-talet. Den var eftertraktad som betesmark och slåttermark. Ängen kunde behålla sin ljusa och öppna prägel.

Auroraängen

Men tiderna förändrades och även skärgården. Det går inte att driva skärgårdsjordbruk i dag med lönsamhet. Bönderna på Blidö som levt på sin lilla gård och på sina ägor försvann en efter en. Hagar och ängar fick växa igen och landskapet blev mörkare och dystrare.
På senare tid har inställningen ändrats. Fler och fler inser att om öarna ska bli så tilltalande som de en gång varit behöver de betas av levande djur. Gräsklippare och röjsågar i all ära men det är betesdjur som skapar miljö och bidrar till att skärgårdens växter och blommor får livsrum.
Vi menar att det med relativt enkla medel och inte alltför stora kostnader går att ge tillbaka Auroraängen dess forna skönhet.