Välkommen till vår vackra skärgårdsbygd!

BUS står för samarbete mellan föreningar

ORGANISATIONEN I BUS
Styrelse:
Lennart Fridh, styrelseordförande
Fred Rosenthal, sekreterare och kassör
Anders Broberg, ledamot
Göte Lagerkvist, ledamot
Göran Gustafsson, ledamot
Håkan Bergman, ledamot
Dan Ackefur, ledamot


Revisorer:
Ordinarie revisor: Dan Ackefur
Valberedning:
Lars Jacobsson
Rolf Fransson

Stadgar: