PROJEKT
IDEELLA FÖRENINGEN STÄMMARSUNDS ÅNGBÅTSBRYGGA
IDEELLA FÖRENINGEN STÄMMARSUNDS ÅNGBÅTSBRYGGA SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Genomföra en restaurering som motsvarar ställda krav
Möjliggöra angöring för de reguljära båtlinjerna
Säkerställa ett löpande och uthålligt underhåll av bryggan
Skapa ett långsiktigt intresse och engagemang i bygden och förståelse för bryggans betydelse för bygden
PRESENTATION GÄLLANDE ÅNGBÅTSBRYGGAN SOM HÖLLS PÅ BLIDÖ BIO DEN 5 OKT 2019
FÖRENINGENS STYRELSE
Ordförande: Claes Håkan Jansson   (Teknik och ritningar)
Sekreterare: Lennart Fridh,(BUS), (Myndighetskontakter)
Kassör: Fred Rosenthal, (BUS) (Bidragsansökningar)
Ledamot: Rudolf Lundin (Fastighetsärenden)
Ledamot: Inger Andersson (Blidö Hamnkrog mm)