ÖSKARET ÄR VÅR LOKALTIDNING
Blidöbygden - Utveckling i Samverkan (BUS)
är utgivare av vår lokala tidning öskaret.
Tidningen kommer två gånger per år.
Sommarnumret kommer i början av juni.
Årets vintenummer kommer kontinuerligt på webben

Gå till Öskarets hemsida!