Välkommen till vår vackra skärgårdsbygd!

BUS står för samarbete mellan föreningar

BUS STÖDJER FLERA PROJEKT I VÅR BYGD
BUS är tänkt att vara en organisation där föreningar kan få hjälp med större projekt.
Vi har två löpande projekt över tid. Öskaret vår lokala tidning och turistkartan som har flera olika karttyper. 
BUS är också med och leder och redovisar en rad projekt som under åren avslutats.
Behöver du/ni projekthjälp, kontakta oss...
- Samverkan med kommunen och FTI gällande anläggningen av återvinningsstationen på Blidö IP
- Projektledning vid renoveringen av Stämmarsunds Ångbåtsbrygga
- Lokal information gällande Vägverkets planer på linfärja mellan Yxlan och Blidö